Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
SEIBU

MEX 15 High precision Oil type

04/09/2020

Oil-type Wire Electric Discharge Machine Seibu successfully developed the world's first CNC Wire...

Xem thêm

M25LP Oil type ultra precision

04/09/2020

Seibu successfully developed the world's first CNC Wire Electrical Discharge Machine (W-EDM) in 1972. Then,...

Xem thêm

Ultra MM50B

17/05/2019

Seibu đã tạo ra máy phóng điện CNC (EDM) đầu tiên trên thế giới vào năm 1972. Dòng...

Xem thêm

M75B/MM75B

17/05/2019

Seibu đã tạo ra máy phóng điện CNC (EDM) đầu tiên trên thế giới vào năm 1972. Dòng...

Xem thêm

M50B/MM50B

17/05/2019

Seibu đã tạo ra máy phóng điện CNC (EDM) đầu tiên trên thế giới vào năm 1972. Dòng...

Xem thêm

M35B/MM35B

17/05/2019

Seibu đã tạo ra máy phóng điện CNC (EDM) đầu tiên trên thế giới vào năm 1972. Dòng...

Xem thêm
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả